Modell År Pris
KABE Safir XL KS 2006 189 000 kr
Knaus 460 EU Sport Kampanj 2019 239 900 kr
KABE KABE 590 Royal LGLE KS 2014 389 000 kr
Knaus 540 FDK Sport "Kampanj" 2019 239 900 kr
Hobby 650 KMFE 2010 199 000 kr
KABE CLASSIC 600GDL KS 2017 375 000 kr
Laddar...
Stäng