Modell År Pris
KABE ROYAL 600 GLE KS 2018 498 000 kr
KABE AMETIST GLE KS 2017 369 000 kr
Solifer 550 GLS 1991 35 000 kr
KABE BRILJANT XL KS 2001 75 000 kr
KABE Imperial 560 XL KS 2019 576 200 kr
Cabby 555 1998 75 000 kr
Laddar...
Laddar...