Modell År Pris
Adria Alpina 663 UK 2019 436 300 kr
KABE Royal 560 GLE KS B2 2019 514 910 kr
Polar 560 CTH 2008 209 000 kr
KABE Classic 560 XL KS 2018 378 320 kr
KABE Royal 630 GLE KS 2018 523 000 kr
KABE Royal 560 XL KS 2019 516 110 kr